Tivoli

Tivoli ligger ungefär en timme utanför Rom.  Hit åket de romerska kejsarna på somrarna och den mest kända är Hadrianus villa, byggd av kejsaren på 100-talet e.Kr. Den har både plundrats och raserat på sina ställen men det finns marmor, mosaik, dammar, statyer att se.  I Tivoli finner vi även den vackra parken  Villa d’Este med alla sina fontäner.